Våra ombud

Oljeservice Olsäter
Rinkvägen 2
669 92 Deje
tel: 0552 – 310 77
fax. 0552-31919
oljeserviceolsater@telia.com

Ingmar Berggren
Råbäcken
686 98 Gräsmark
0565 – 400 86

Holger Persson
Grinnemovägen 20
680 50 Ekshärad
0563 – 412 30

Annika Åkerberg-Landmark
Klockarvägen 1
680 50 Ekshärad
0563-40063

Janssons Maskin
Anki
Nybble
681 92 Kristinehamn
Tel 070-361 17 47

sverige