Diesel

Diesel MK1 max 5% RME ofärgad/färgad
Produktbeskrivning Diesel MK1 består av ca 95% diesel MK1 och max 5% RME (rapsmetylester). Fördelar RME är ett förnyelsebart bränsle som ger minskad påverkan på växthuseffekten genom att nettotillskottet av fossil koldioxid blir lägre.

Användningsområden
Diesel MK1 är lämplig både för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya. Färgad diesel är lågskattad och får enbart användas för stationära dieselmotorer, fartyg i kommersiell drift och lok. För all övrig användning gäller blank diesel (ofärgad).

Diesel MK1 utan RME ofärgad/färgad
Produktbeskrivning
Diesel MK1 består av 100 % diesel MK1. Användningsområden Diesel MK1 är lämplig både för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

Diesel MK1 utan RME används främst i fartyg och till reservkraft och andra tillämpningar där lagringstiden ofta är längre.